Bouwvergunning

vergunning

Vanaf de start…

Ook voor uw omgevingsvergunning bent u bij smeets Multi-steel aan het juiste adres. Het gehele ‘gemeentetraject’ nemen wij u uit handen. Jarenlange ervaring en opgebouwde relaties met diverse gemeenten, zijn hierin een groot voordeel.
De diverse fases van de aanvraag kunnen met Smeets multi steel worden doorlopen. Van een eerste ontwerp tot het gehele traject compleet met berekeningen. Of het nu gaat om de uitbreiding van uw woning of een compleet nieuwbouwproject.

procedure vergunningsaanvraag

In eerste instantie bespreken we uw bouwplannen en bekijken we of deze mogelijk zijn. Indien we op problemen stuiten, zullen we samen met u aanpassingen doorvoeren. We voeren ten slotte een controle uit op de bestemmingsplannen en maken een voorlopig ontwerp.

Eventueel word er na het akoord van het ontwerp een 3D-impressie gemaakt, zodat er perfect beeld van het bouwplan word gemaakt.

Vervolgens hebben we vooroverleg met de Welstandscommissie van de Gemeente. Indien goedkeuring wordt verkregen, volgt een definitief ontwerp. Bij afkeuring worden de plannen aangepast en opnieuw ingediend.

Na het definitieve ontwerp volgt de bestektekening. Alle bouwvergunningformulieren en onderzoeken worden gereed gemaakt voor de aanvraag van de bouwvergunning. De aanvraag neemt bij goedkeuring van het bestemmingsplan ongeveer 8 weken in beslag. Na goedkeuring kunt u beginnen aan de bouw. Bij afkeuring zal na overleg met u en de gemeente de plannen worden aangepast en opnieuw ingediend.